Pic

با توجه به وجود یک برد کنترل در پکیج ، وجود محافظ برق سر راه ورود برق پکیج الزامیست ... انواع مدل های محافظ برق پکیج دیواری را به همراه مشخصات آن میتوانید در ادامه مطلب بررسی نمایید

محافظ برق پکیج

Sakhtigir

املاح آب مانند منیزیم و کلسیم در اثر مرور زمان آسیب های جدی به پکیج می رساند ، حذف املاح مضر فقط از طریق نصب سختی گیر بر سر راه ورودی آب پکیج امکان پذیر است ... انواع مدل های سختی گیر پکیج دیواری را به همراه مشخصات آن میتوانید در ادامه مطلب بررسی نمایید

سختی گیر پکیج

St2

وجود خرده سنگ های ریز در مسیر رادیاتورها و گرمایش همواره آسیب جدی به دستگاه می زند و این آسیب در صورتی جدی تر می شود که کیفیت رادیاتورها نیز مطلوب نباشد و فلزات بی کیفیت رادیاتور از بدنه داخلی رادیاتور کنده شده و به داخل پکیج رود . این مشکل با یک صافی برگشت پکیج رفع می گردد " Strainer "

صافی برگشت پکیج